0918 032136- (0272) 3751928 (105)

LƯỚI KÉO GIÃN

LƯỚI KÉO GIÃN

Lưới kéo giãn (mắt cáo) 4

Mã số : 450
Ngày cập nhật : 12/03/2020
Lượt xem : 1053
 

Mô tả sản phẩm

Cuộn 1250x7000, lỗ 16x50 hình lục giác