0918 032136- (0272) 3751928 (105)

Perforated metal mesh

Perforated metal mesh

Lưới lỗ tròn 007

Mã số : 007
Ngày cập nhật : 25/02/2013
Lượt xem : 38398
 

Mô tả sản phẩm