0918 032136 - (072) 3751928 (105)

Perforated metal mesh

Perforated metal mesh

Lưới lỗ tròn 004

Mã số : 004
Ngày cập nhật : 25/02/2013
Lượt xem : 5453
 

Mô tả sản phẩm